27. september 2020

Hagantunnelen

Hagantunnelen fra Gjelleråsen til Hagan ble åpnet nsdag 3. september 2003.

Tunnelen før den ble åpnet.

Tunnelen er 2,6 km lang. Kostnadsrammen var  på 335 millioner kroner.
Den totale strekningen fra Gjelleråsen er på ca 3,8 kilometer og omfatter ny vei på Slattum, 2,6 kilometer ett-løps tunnel med toveis trafikk forbi Hagan-området og vei derifra fram til dagens rundkjøring på Gjelleråsen.

Videre inngår blant annet omlegging av nåværende rv 4 fra tunnelåpningen og ny påkjøringsrampe til riksvei 22, og bygging av gang- og sykkelvei og støyskjerming ved Gjelleråsen.

Holdeplassen på Slattum ved tunneløp i bakgrunnen
Riksvei 4

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *