20. oktober 2021

Nittedal Stasjon

Nittedal Stasjon ble oppført ca 1900 og ligger langs Gjøvikbanen. Det er tegnet av arkitekt Paul A. Due. Denne bygningstypen ble opprinnelig tegnet for Flikkeid stasjon på Flekkefjordbanen, og kalles derfor Flikkeid-typen. Den er heller ikke oppført i laftet tømmer som stasjonene på Kjelsås, Hakadal m/ fl.

Nittedal Stasjon har i ettertiden blitt påbygd noe.

I tidligere tider når stasjonen var skikkelig bemannet, fikk stasjonsområdet priser for nydelig beplantning.

Stasjonen er Gjøvikbanens største, og ble i 1993 nydelig renovert tilbake til opprinnelig stil. En stor pendlerparkering ble også anlagt.

Nittedal Stasjon er registrert som kulturminne med løpenummer 0233 009 031 og er av stor kulturhistorisk interesse for bygda og i landssammenheng. Den er derfor meget bevaringsverdig, og NSB forsøker å holde den i god stand.

Nittedal stasjon 1900
Modell av Nittedal Stasjon
Påsketurister på Stasjonen
Vinter