22. september 2021

Lokalavisen Varingen

Varingen er lokalavis for hele Nittedal Kommune, og har en helt unik posisjon i bygda.

Varingen er en politisk uavhengig lokalavis for Nittedal og Hakadal, og utkommer onsdag og fredag.

Avisen ble etablert i 1946 som et talsorgan for frivillige lag og foreninger i bygda. Den var lenge kun på 4 sider, men ble etterhvert mer omfattende.
I dag er det knapt noen nitte- eller hakadøl som klarer seg uten avisen. Det er nemlig her alle arrangementer blir annonsert, i tillegg til at viktig informasjon fra kommunen blir kunngjort her.

Avisen er et viktig talsorgan for alle beboere i bygda. Varingen har i dag en posisjon som enhver annen lokalvis bare kan drømme om!  Varingen har et opplag på ca 6.000 eksemplarer, og med over 22.000 innbyggere i kommunen betyr det at nærmest alle husstander leser den.

Avisen har lokaler i Hadelandsveien 673, og ligger på høyre side når man kjører nordover riksvei 4, like før man kommer til kommunehuset.

Nettside: https://www.varingen.no/