9. august 2020

Skyttaputten

Skyttaputten er et lite tjern beliggende i Skytta sør i Nittedal.

I området går en rekke stier, lysløype samt Greveveien som er turvei som går fra Maridalengjennom Nordmarka helt til Hakadal Verk.

Bebyggelsen ligger tett på tjernet.