26. februar 2021

Skomakerstien fra Sagtomta

Den morsomme Skomakerstien går fra Sagtomta, på kartet over ser du hvor den går. Den stopper foreløpig mot kruttverket, stein vil etterhvert bli utvidet.

Alle bilder: Sissel Larssen

Da alle disse forberedelsene var gjort, ville han ikke vente lenger med å iverksette det han hadde planlagt. Han følte seg presset av den lengsel verden så sterkt ventet på ham med, ettersom det fantes så mye urett han ville gjøre godt igjen, overlast som måtte rettes på, overgrep det måtte gripes inn mot og misbruk som måtte hindres og gjeld som måtte betales.