14. juni 2024

Det store vanntyveriet fra Ørfiskevannene

Ørfiske demning

I 1907 ble det åpnet en tunnel fra Ørfiske til Almedalen. Tunnelen er 1300 meter lang og kan føre opp til åtte kubikkmeter vann i sekundet. Tunnelen skulle sørge for vannforsyningen til Kristiania hvor behovet økte kraftig mot slutten av 1800-tallet da stadig flere borgere fikk springvann. Jobbetiden i Kristiania mot slutten av århundreskiftet drev raskt opp folketallet og dermed behovet for vann. Det ble på denne tiden gjort en stor omlegging av vannårene i Nordmarka, og vannet i Ørfiske ble ført gjennom tunnelen ned til Movann og videre til Maridalsvannet og ned Akerselva. Vannet rant tidligere ut i Nitelva og videre til Øyeren, og dette blir omtalt som det store vanntyveriet fra Nittedal. Nitedal Krudtværk ble sterkt berørt av denne omleggingen da vannmengden i Ørfiskebekken sank dramatisk.

Utslippet i Ørfiske reguleres i lukehuset, det lille teglsteinshuset i sørenden av Ørfiske. Gjennom et sinnrikt vest- og sydgående system av tunneler ble vannet omdirigert fra Nordvannet og videre til Trehørningen og Helgeren. Fra søndre Anderstjern går den første av disse underjordiske vannveiene, kun 44 meter lang, men essensiell. Anderstjernene – det er to av dem – ligger i forlengelsen av Elvann, rett ved idylliske Mago gård.

I den sydlige enden av Trehørningen , som er en vakker sjø som strekker seg mange kilometer, går den lange tunnel som bringer vann fra denne delen av Nordmarka ned til hovedstaden. 880 meter senere munner denne tunnelen  ut i Sølvviken i en nordlig krok av en enda større innsjø, Helgeren. Denne underjordiske kanal er det sentrale elementet i et stort system av demninger og tunneler. Trehørningen ligger omkring to meter høyere enn Helgeren og en meter lavere enn Nordvann og Anderstjern.

Fossen i Ørfiskebekken

Disse arbeider, utført med teknologi som fortoner seg primitiv sammenlignet med dagens metoder, reflekterer at Kristianias raske vekst mot slutten av 1800-tallet skapte nye behov, ikke minst vann. En lignende utbygging ble gjort omtrent samtidig ved å omdirigere den veldige Gjerdingens utløp mot Harestuvannet til Daltjuven og Sandungen. Store mengder kapital og politisk prestisje ble investert i disse prosjekter.

Tunneler, demningen og omleggingen av veien ble utført av Akerselvens Brugseierforening.

Kilde: Kjentmannsmerket