19. april 2024

Elvann – et populært turmål

Elvann ligger vakkert til i Nordmarka i Nittedal kommune. Det er enkelt å gå eller sykle hit langs skogsbilveier eller blåmerket sti fra Hakadal Verk og Hakadal stasjon.

Det er parkeringsplass like ved Hakadal Verk om du kommer med bil.

Nord i vannet er den en gammel demning og hit er det grei adkomst fra Elnes, først på skogsbilvei før det siste stykket på gressgrodd kjerrevei.

Vannet herfra renner via bekken Ela ut i Nitelva og er et av de få vannene øst i Nordmarka som har fått beholde sitt naturlige løp. Langvann ligger like ved siden av med skogsbilveien mellom.

Det ligger nå noen få hytter ved Elvann. Fram til slutten av 1800-tallet bodde det folk på Elvikløkka ved vika nord i vannet. Nå er det bare hustuftene igjen på denne plassen.

Det er laget mange hvilebenker langs vannet som innbyr til en trivelig rast for alle som koser seg ute i marka.

Det fiskes mye røye i vannet, både om sommeren og om vinteren når isen er trygg.