19. april 2024

Hakadal Idrettslag

Hakadal IL logo

Hakadal IL som skal ha base i den nye barneskolen på Elvetangen i Hakadal er et fleridrettslag som driver idrett og fysisk aktivitet det er grunnlag for i Hakadal. Hakadal IL skal være et naturlig sosialt samlingspunkt der barn, ungdom og
voksne møtes.

Hakadal ILs visjon

Hakadal Idrettslag skal være det naturlige og foretrukne aktivitetstilbud for barn, ungdom og voksne i
Hakadal.

Klubbens verdier

Utviklende

Vi ønsker å være en utviklende klubb, der både utøvere og støtteapparat utvikler seg
idrettslig og faglig.

Morsomt

Vi skal ha det gøy. Timene som brukes på idrett og oppfølging skal være preget av godt
humør og glede. Er det ikke det – så gjør ting annerledes.

Proft

Vi ønsker å fremstå proft i alt vi gjør. Med proft mener vi at arbeidet vårt skal holde høy
kvalitet. Dette betyr at vi planlegger våre aktiviteter, stiller forberedt, gjennomfører med
entusiasme, og evaluerer for kontinuerlig forbedring.

Engasjerende

Vi er en klubb som engasjerer utøvere og støtteapparat. En utviklende, proff og morsom
klubb engasjerer!

Hjemmeside: https://www.hakadal-il.no/