14. juni 2024

Harald Sohlberg (1869- 1935)

En av Norges største landskapsmalere, Harald Sohlberg, ble født i Vognmannsgaten i Kristiania 29. november 1869.

Maleriet Modne jorder – datert 1891

Han begynte i lære som teater- og dekorasjonsmaler ved Den Kgl. Tegneskole. Sommeren 1890 var han elev av Sven Jørgensen i Skagen.

Høsten 1891 var han elev av både Eilif Peterssen og Erik Werenskiold.

Harald Sohlberg bodde på Rotnes Bruk vinteren og våren 1891 som venn av sønnene til Gunerius Pettersen.

Fra Rotnes, 1891 Tusj og penn

Her malte han bla ”Modne Jorder” datert 1891, et landskapsmaleri av gården sett fra sydvest. Selv om denne gjengivelsen av maleriet ikke yter det full rettferdighet, bør du allikevel legge merke til den vakre aftenstemningen i bildet. Sohlberg malte og tegnet i alt ni bilder fra Rotnes.

Deretter reiste han til København, hvor han i tre måneder var elev ved Kristian Zahrtmanns malerskole (1891/92). Han fikk veiledning av Harriet Backer og Eilif Peterssen i 1894.

Senere reiste han til Weimar der han kom inn på kunstakademiet.

Sohlberg har en stor produksjon å vise til, og regnes blant våre mest kjente malere. Maleriene finnes i privat eie og i gallerier rundt i hele verden.

Ønsker du å vite mer om Harald Sohlberg kan vi anbefale boken «Harald Sohlberg – En kunstner utenfor allfarvei» av Arne Stenberg fra 1963. Boken kan du låne på Nittedal Bibliotek, og er rikt illustrert med sort/hvitt og fargebilder fra hele Sohlbergs livsverk. Boken er hovedkilde for dette oppslaget.

«Selvportett» 1896