Historien om Granstua barnehage

granstua

Granstua barnehage var en av Nittedals eldste barnehager. Det hele startet høsten 1979:

Varingen fredag 16. november 1979:

Et lite stykke lokalhistorie ble skrevet den lørdagen i begynnelsen av oktober da Tumyrhaugen Vel kunne ønske foreldre og barn velkommen til den nye korttidsbarnehagen og barneparken på eiendommen Granstua i krysset Høgdaveien-Stjerneveien på Tumyrhaugen. Mange medlems- og styremøter, atskillige konferanser med kommunens folk, korrespondanse og ikke minst: mange dugnadstimer, måtte til før det hele var brakt vel i havn og formannen, Magne Vadøy, kunne erklære barnehagen for åpnet. Ordfører Arvid Ruus, som var blant de innbudte gjestene, sparte ikke på velfortjent ros da han i en kort tale gratulerte velforeningen med nyervervelsen.

Ordnet med barnehage og barneparkering

Tumyrhaugen Vels sekretær, Åse Rummelhoff, har gitt oss denne orienteringen om bakgrunnen for det utmerkede tiltaket:

Tumyrhaugen Vel eier en tomt i Utsiktsveien, der det står oppført en bygning som er vedtatt revet. Allerede for flere år siden foretok Tumyrhaugen Vel undersøkelser for å kartlegge om det var behov for en barnehage og barnepark i området. Det viste seg å være stor interesse, og det ble etter hvert arbeidet med planer om å sette opp et nytt barnehagehus på tomta i Utsiktsveien. Flere anbud ble innhentet og vurdert.

Kommunens tomt, gnr. 15 bnr. 55, i krysset Høgdaveien - Stjerneveien, fikk Tumyrhaugen Vel tillatelse til å benytte som lekeplass i 1977. I oktober 1978 kjøpte kommunen den tilliggende tomten med bebyggelse (gnr. 15 bnr. 56), og Tumyrhaugen Vel fikk tilbud om å leie denne eiendommen. Vellet fant huset som står oppført her, Granstua, å være akseptabel til barnehagehus, etter en del nødvendige oppussingsarbeider.

På medlemsmøte den 9.11.78 vedtok Tumyrhaugen Vel å søke kommunen om leie av denne eiendommen til overnevnte formål. Medlemsmøtet vedtok også å nedsette en egen arbeidskomité, som skulle ta seg av oppgavene i forbindelse med igansetting av en korttidsbarnehage. Komitéen besto av Vigdis Øyås, Ingelise Hagen, Reidun Pettersen og Grethe Sibbern.

På ordinær generalforsamling i Tumyrhaugen Vel, 22 mars i år, la komitéen fram konkrete planer med kostnadsoverslag for oppussingsarbeidene på Granstua. Planene som komitèen arbeidet etter tok sikte på å få åpnet korttidsbarnehagen og barneparken høsten 1979.

For å makte et slikt løft økonomisk,ville det bli nødvendig med engod del dugnadsarbeid, og det ble oppnevnt to "dugnadssjefer", en for oppussingsarbeidet og en for arbeidet med tomta. Det ble distribuert rundskriv til Tumyrhaugens beboere, der vellet informerte om planene og anmodet om å stille til dugnad.

Bekjentgjørelse om opptak og de nødvendige søknader om godkjennelse ble sendt i mai. Dugnadsarbeidet har pågått hel sommeren med vekslende frammøte, fra kl. 18 på hverdager og fra kl. 9.00 lørdager. Siste hånd på verket ble lagt i midten av september.

Godkjennelse for barneparken fikk vellet medio september. Parken har plass til 20 barn i alderen 3 - 5 år. Den er åpen 5 dager i uka fra kl. 12 til 15.

Godkjennelse for korttidsbarnehagen fikk vi 5. oktober. Korttidsbarnehagen er delt inn i to grupper a 8 barn (5 - 6 år). Hver gruppe møter to dager i uka fra kl. 9 til 12.

Parken og korttidsbarnehagen ledes av førskolelærer og en assistent.

granstua opning2

Vellets formann - Magne Vadøy, ønsker velkommen

Granstua opning

Ordfører Arvid Ruus gratulerer med nyervervelsen

 granstua opning1

Granstua var gjennom mange år svært populær, men tidene endrer seg og barnehagen var i drift helt til nedleggelsen i 2015.

Finn frem:

{jamap target_lat='60.060233' target_lon='10.86455 ' to_location_info='Granstua barnehage' maptype='normal' map_width='700' zoom='15' toolbar_control_display='1' display_overview='1' }

 

Om oss

Nittedalsporten.no er utviklet og drives på fritiden av  Håkon Røvang.

Sidene er laget for å vise det komplette tilbud som finnes i Nittedal både innen næringsliv, frivillig arbeid, kultur, kirke,  friluftsliv, idrett, barnehager og skoler.

Det fokuseres spesielt sterkt på historisk stoff, friluftsliv og severdigheter i bygda.

Du er her: Hjem Annet Granstua Korttidsbarnehage