Hyttene i Nittedal

2016 08 20 17.01.26

hytte 1

hytte 2

hytte 3

hytte 5

Det er vel kjent at blant annet områdene rundt jernbanestasjonene var hytteområder. Fra 70-tallet endret dette karakter da man startet å bygge eneboliger i disse områdene. Vi har heldigvis klart å få tatt bilder av noen av hyttene før de ble revet.

Før man bygget en lavblokk i Utsiktsveien 5/7 på Tumyrhaugen  lå det en hytte på denne store, flotte eiendommen som har utsikt over store deler av bygda. Her kan dere som en kuriositet se hytta som lå der tidligere. Bildene av hytta ble tatt i 2002 like før den ble revet.

Den nederste hytta lå nesten innerst i Høgdaveien før den måtte vike for nytt hus.På det aller øverste bildet vises en gjengrodd hytte innerst i Sagerudstubben på Rotnes. Denne står fremdeles i 2016.

Det er også eksisterende hytteområder i bygda blant annet på Holterkollen på Romeriksåsen men de fleste steder har boligbebyggelsen tatt over.

 

Om oss

Nittedalsporten.no er utviklet og drives på fritiden av  Håkon Røvang.

Sidene er laget for å vise det komplette tilbud som finnes i Nittedal både innen næringsliv, frivillig arbeid, kultur, kirke,  friluftsliv, idrett, barnehager og skoler.

Det fokuseres spesielt sterkt på historisk stoff, friluftsliv og severdigheter i bygda.

Du er her: Hjem Annet Hyttene på Tumyrhaugen