Kringsjå i Stasjonsveien

kringsjaa-1

Kringsjå ble opprinnelig bygget som jakthytte i 1926 etter at tomten ble skilt ut  fra Rotnes Bruk (daværende eier het grosserer Georg Jensen) Stavemåten den gangen på huset var Kringsjaa. Den har senere blitt ombygget og restaurert i 1948/1995/1996 og fungerer i dag som bolig.

Eiendommen er i dag svært vakkert opparbeidet, og den gamle tømmerstilen er vel ivaretatt.

I 1948 ble det  bygget murer rundt store deler av eiendommen.

Det ble i 1962 ekspropiert 400 kvm av eiendommen av Nittedal Kommune. Dette grunnet omlegging av Stasjonsveien.

Kringsjå ligger ved innkjørselen til Nittedal stasjonsby, på en fremskutt rygg i lisida. Det er et anlegg i nasjonal tømmerhusstil. Hovedbygningen og annekset har enhetlig preg. Anlegget er et fint eksempel på den nasjonale stilen som preget mye av fritidsbebyggelsen i perioden.

Etter at Gjøvikbanen kom ble området rundt Nittedal stasjon attraktivt som rekreasjonsområde.

Anlegget her representerer det øvre sosiale sjiktet i kategorien. Så godt bevart miljø som dette er ikke lenger vanlig. Det har kulturhistorisk betydning fordi det gjør den eldste historien til stasjonsstedet lesbar.

DSC 2848 

kringsjaa-2

DSC 2812   DSC 2815

 

DSC 2817

DSC 2828   DSC 2842

DSC 2831

DSC 2832

kringsjaa-3

DSC 2822

DSC 2851

DSC 2849

kringsjaa-4

kringsjaa-5

BILDER FRA 1948 (beklager litt dårlig kvalitet)

 

 

Om oss

Nittedalsporten.no er utviklet og drives på fritiden av  Håkon Røvang.

Sidene er laget for å vise det komplette tilbud som finnes i Nittedal både innen næringsliv, frivillig arbeid, kultur, kirke,  friluftsliv, idrett, barnehager og skoler.

Det fokuseres spesielt sterkt på historisk stoff, friluftsliv og severdigheter i bygda.

Du er her: Hjem Annet Kringsjå