Skogfinnene i Lillomarka

sorskogen 1950

Sørskogen, ca 1950

Finnskogen er jo et område øst for Glomma og nord for Kongs­vinger, men gamle finneboplasser finnes også i andre skogsom­råder på Østlandet, så også i Lillomarka. Som perler på en snor ligger de langs Den Gamle Hadelandsvei, den eldgamle ferd­selsåren mellom Hadeland og fjordbunnen innerst i Viken. Vel og merke har den aldri vært noen vei i vanlig forstand, men en god gang- og ridesti.

Regnet nordfra finner vi Burås og Sinober eller Fautevangen. Videre Nordskogen og Sørskogen. Om Lilloseter eller Kjulsetra, som den tidligere ble kalt, er ryddet av etterkommere av finner er mer usikkert, men utenkelig er det ikke. Alle plassene ligger i Nit­tedal kommune, og noen fortsatt bebygget og delvis bebodd. Helt sør i denne kjeden, i den gamle gårdsskogen til Disen, finnes også Badstubråten som nå knapt nok er et navn, men som tyder på at det også her kan ha vært en finneboplass en gang i tiden.

Det er Finn Geiran som i 2009 laget en flott artikkel om dette i "på vakt og jakt nr 4.

Du kan lese hele artikkelen samt se fine bilder i Pdf-filen under:

Attachments:
Download this file (skogfinnene.pdf)Skogfinnene i Lillomarka[ ]622 kB

Om oss

Nittedalsporten.no er utviklet og drives på fritiden av  Håkon Røvang.

Sidene er laget for å vise det komplette tilbud som finnes i Nittedal både innen næringsliv, frivillig arbeid, kultur, kirke,  friluftsliv, idrett, barnehager og skoler.

Det fokuseres spesielt sterkt på historisk stoff, friluftsliv og severdigheter i bygda.

Du er her: Hjem Annet Skogfinnene i Lillomarka