Skolene i Nittedal

Hagen skole

Nittedal kommune har 7 barneskoler, 3 ungdomsskoler og videregående skole på Bjertnes.

Kommunen har ansvaret for driften av de førstnevnte, mens Akershus Fylkeskommune sørger for den videregående skolen.

Skolene har ett felles mål: Å bidra til hvert barns beste både faglig og sosialt.
Hver enkelt skole har handlingsplaner og tiltak for gode elevmiljøer, felles holdninger og rutiner blant alle ansatte, og elevdemokrati. Vi har fokus på gjensidig respekt og åpen dialog med hjemmene.
Elevene skal utvikle kunnskap og holdninger for å kunne mestre sine liv, og for å kunne delta i arbeid og felleskap i samfunnet. De skal få utfolde skaperglede, engasjement og utforskertrang. Elevene skal lære å tenke kritisk, og handle etisk og miljøbevisst.
Skolen skal møte elevene med tillit, respekt og krav. De skal gi elevene utfordringer som fremmer dannelse og lærelyst. Alle former for diskriminering skal motarbeides.

I 2007var det tilsammen ca 3100 elever i barne- og ungdomsskolene.

Alle barneskolene i bygda har et godt utbygd SFO-tilbud.

Se mer informasjon om hver enkelt skole ved at du klikker deg videre på menyen til høyre.

bjertnes-vgs2
 

Om oss

Nittedalsporten.no er utviklet og drives på fritiden av  Håkon Røvang.

Sidene er laget for å vise det komplette tilbud som finnes i Nittedal både innen næringsliv, frivillig arbeid, kultur, kirke,  friluftsliv, idrett, barnehager og skoler.

Det fokuseres spesielt sterkt på historisk stoff, friluftsliv og severdigheter i bygda.

Du er her: Hjem Barn og unge Skoler i Nittedal