Fiske i Nittedal

Fiske 2

Nitelva

Nitelva er svært fiskerik, med et stort utvalg av sorter. Det er laget egnede fiskeplasser ved Åros bru, Mølleparken, Strøm og ved Rulse bru. Man trenger IKKE fiskekort for å fiske i Nitelva/Hakadalselva.

nittedal3047Nordmarka

I Nordmarak finnes mange gode fiskevann. de fleste lett tilgjengelige fra skogsbilvei eller sti.

Det er Oslomarka Fiskeadministrasjon som har ansvaret for fiske i Nordmarka. OFA ble stiftet i 1936 for å sikre almennheten tilgang til fiske i marka.

Det settes ut fisk i en rekke vann, og det finnes nå blant annet bra med ørret i Ørfiske.

Fiskekort kan kjøpes via inatur.no. Fiskekortet gir deg tilgang til ca 350 vann i hele Oslomarka.

Det finnes også automat for å kjøpe fiskekort ved parkeringsplassen ved Hakadal Verk. (Greveveien)

Les mer på Nittedal og Hakadal Skog, Jakt og Fiskeforenings hjemmeside

 

Romeriksåsene

I Romeriksåsene og Nordåsen er det mange gode fiskevann og tjern. Det er i hovedsak ørret og abbor i vannene, men det er også mulighet for å få røye i Råsjøen og Snellingen. I Råsjøen er det også muligheter for å få gjedde på kroken.

Fisket i Romerikåsen administreres av Romeriksåsen Fiskeadministrasjon (RFA).

Fiskekort kan du kjøpe på inatur.no

Fiske

 

Om oss

Nittedalsporten.no er utviklet og drives på fritiden av  Håkon Røvang.

Sidene er laget for å vise det komplette tilbud som finnes i Nittedal både innen næringsliv, frivillig arbeid, kultur, kirke,  friluftsliv, idrett, barnehager og skoler.

Det fokuseres spesielt sterkt på historisk stoff, friluftsliv og severdigheter i bygda.

Du er her: Hjem Fiskeplasser