Slattumsrøa Naturreservat i Lillomarka

reservat-slattumsroa

Slattumsrøa naturreservat er et skogsområde i Lillomarka som utgjør cirka 1407 dekar.

Skogområdet ble vernet av Kongen i statsråd i  2008 som naturreservat.

Formålet med naturreservatet er å bevare et større område med gjenværende gammelskog med dets biologiske mangfold i form av naturtyper, økosystemer og arter, samt områdets naturlige økologiske prosesser.

Området har en betydelig mengde med dødved og elementer med dødvedkontinuitet, og  har en særskilt vitenskapelig og pedagogisk betydning.  

Som et eksempel på denne type skog i lavlandet på Østlandet, og en egenart i form av til dels store grantrær og rike vegetasjonstyper.

Om oss

Nittedalsporten.no er utviklet og drives på fritiden av  Håkon Røvang.

Sidene er laget for å vise det komplette tilbud som finnes i Nittedal både innen næringsliv, frivillig arbeid, kultur, kirke,  friluftsliv, idrett, barnehager og skoler.

Det fokuseres spesielt sterkt på historisk stoff, friluftsliv og severdigheter i bygda.

Du er her: Hjem Friluftsliv Friluftsliv Slattumsrøa Naturreservat i Lillomarka