Husmannsplassen Bjertnesbråtan

bjertnbraat bjertnesbraatan100

Husmannsplassen Bjertnesbråtan lå under Bjertnes Gård og nevnes tilbake på 1700-tallet, og har blitt bebodd av mange familier opp gjennom årene. Eieren av denne plassen, tidligere nevnte Hans Myhrer, solgte plassen til sin svigerfar Lars Kirkeby i 1896. Lars Kirkeby bygde den bygningen som senere ble lærerbolig for lærere ved Rotnes skole. Kirkeby's datter Gurdun giftet seg med pølsemaker Alfred C. Lund som tok over eiendommen.

I 1917 solgte han den til Nittedal Kommune som bygde Rotnes Skole her. Bjertnesbråtan ble inntil for få år siden benyttet av SFO, men er nå revet på grunn da bygningen var av meget dårlig forfatning.

bjertnesbraatan1926

 

Om oss

Nittedalsporten.no er utviklet og drives på fritiden av  Håkon Røvang.

Sidene er laget for å vise det komplette tilbud som finnes i Nittedal både innen næringsliv, frivillig arbeid, kultur, kirke,  friluftsliv, idrett, barnehager og skoler.

Det fokuseres spesielt sterkt på historisk stoff, friluftsliv og severdigheter i bygda.

Du er her: Hjem Gårder og plasser Bjertnesbråtan