Kykkelsrud Kraftstasjon i Askim

kykk3 kykk1

Man kan i mange bøker og hefter lese at vi i Nittedal gjorde avtale med A/S Glommens Træsliberi  sitt anlegg på Kykkelsrud. Men det er svært sparsomt om hva slags anlegg dette var, og hvor det lå.

Etter å ha sjekket dette, har jeg funnet ut anlegget lå, og fremdeles er i drift i Askim kommune. Fra historisk materiale som er lagt ut på Internett av Askim kommune kan vi sakse følgende:  
Kykkelsrud er det eldste av tre kraftanlegg i Askim. Anleggsperioden varte fra 1900 til 1903, og sysselsatte på det meste hele 1500 mann.

Det var det tyske firmaet Schuckert & Co som også hadde bygget ut Hafslund, som var hovedaksjonær og utbygger. Utbyggingen var vanskelig, fordi Askims Træsliberi og Askim mølle lå ovenfor, slik at man ikke kunne demme ned i vannet i bygningsperioden. Schuckert & Co solgte kraftverket til nåværende eier Hafslund ASA i 1910. Stasjonen har blitt bygget ut en rekke ganger senere.

Kykkelsrud kraftstasjon levere 6000 hk fra til sammen to turbiner. Denne strømmen drev bl. a. Holmenkollbanen i Oslo. Når Nittedal valgte å kjøpe strøm fra anlegget, hadde det en produksjonskapasitet på 18.000 hk, og utvidet i 30-årene til 24.000 hk. Anlegget er fremdeles i full drift, og produserer nå ca 100.000 hk etter siste utbygging i 1985.

Anlegget ble valgt til Askims kulturminne i Kulturminneåret 1997.

shaskim2b

Om oss

Nittedalsporten.no er utviklet og drives på fritiden av  Håkon Røvang.

Sidene er laget for å vise det komplette tilbud som finnes i Nittedal både innen næringsliv, frivillig arbeid, kultur, kirke,  friluftsliv, idrett, barnehager og skoler.

Det fokuseres spesielt sterkt på historisk stoff, friluftsliv og severdigheter i bygda.

Du er her: Hjem Industri og næring Elektrisitet i Nittedal Historikk Kykkelsrud Kraftstasjon i Askim