Rotnes Sag

Rotnes Sag er nevnt i det første sagmanntallet fra 1610, men saga er eldre enn som så. Den er blant annet nevnt i kapitelsjordboka fra 1595. På det meste har det vært tre forskjellige sagbruk på rekke og rad, dette var på 1600-tallet engang. Det hørte også til en "Ørfiske vann sag som i 1683 hadde ligget øde i tre år på grunn av mangel på tømmer.

I 1688 valgte man å kutte ut to av disse sagene, og beholdt to av sagbrukene langs Nitelva. Øvre og nedre Rotnes Sager var i bruk i flere hundre år.

I 1906 ble saga flyttet en halv kilometer lenger nord langs Hadelandsveien , da brukets første elektrisitetsverk kom i drift.

Sagbruket og høvleriet kom like etter 1930 i drift året rundt og ble etterhvert modernisert og bygd ut, og produksjonen økte betraktelig.

Maxbo Nittedal, Rotnes Bygg A/S hadde tidligere tilhold på sagtomta, men den står nå uten leietakere.

Om oss

Nittedalsporten.no er utviklet og drives på fritiden av  Håkon Røvang.

Sidene er laget for å vise det komplette tilbud som finnes i Nittedal både innen næringsliv, frivillig arbeid, kultur, kirke,  friluftsliv, idrett, barnehager og skoler.

Det fokuseres spesielt sterkt på historisk stoff, friluftsliv og severdigheter i bygda.

Du er her: Hjem Industri og næring Rotnes Sag