Plassen Jenserud i Lillomarka

jenserud-lillomarka-1

 jenserud lillo1  jenserud lillo3

Jenserud var tidligere en husmannsplass under Mo gård.

Plassen kom opp i 1820- eller 1830-årene. Gulbrand Hansen Jenserud var trolig den første husmannen her.

I 1961 testamenterte daværende eier av plassen, Johan Jensrud, stedet til Nittedal kommune.

 jenserud-lillomarka-3

jenserud-lillomarka-5

Om oss

Nittedalsporten.no er utviklet og drives på fritiden av  Håkon Røvang.

Sidene er laget for å vise det komplette tilbud som finnes i Nittedal både innen næringsliv, frivillig arbeid, kultur, kirke,  friluftsliv, idrett, barnehager og skoler.

Det fokuseres spesielt sterkt på historisk stoff, friluftsliv og severdigheter i bygda.

Du er her: Hjem Jenserud. Lillomarka