Jernbanen - Nordbanen - Gjøvikbanen

DSC 0060

Norge fikk sin første jernbane i 1854, på den 68 km lange strekningen mellom Christiania og Eidsvoll.

Første gang planene om en mulig jernbane gjennom Nittedal ble omtalt, var i kommunebestyrelsen i 1858, men planene ble dessverre skrinlagt. Saken kom opp igjen i april 1873 i form av et skriv "fra en i Gjøvik dannet Komitee til Fremme af et Jernbaneanlæg fra Christinania gennem Maridalen, Hakedalen, Hadeland og Toten til Lillehammer". Var Nittedal interessert?

Kommunebestyrelsen anså dette ikke interessant da jernbanen var foreslått lagt nordenfor Nittedal og Hakadal. Dette standpunktet stod man på de neste 25 år.

1900d  1900da

I mars 1891 ble det foreslått av representanten Syberg, disponent på fyrstikkfabrikken på Markerud at kommunebestyrelsen skulle bevilge penger til en jernbaneforbindelse gjennom bygda til Christiania. Etter saksbehandling ble det bevilget kr. 50.000,- til formålet.

Grefsen Stasjon 1911 Oslo Oestbanestasjon 1904

Grefsen Stasjon 1911Så har saken igjen ha stoppet opp, inntil kommunen i 1895 uttaler seg om Statsbanenes forslag til linjevalg. Det var stor spenning i bygda før det ble slått fast hvor banen skulle gå. Valget stod mellom tre alternativer: Haklolinjen, Grorudlinjen og Maridalslinjen. Det beste alternativet for bygda hadde vært best med jernbanen ned Groruddalen,  noe Herredsstyret på det tidspunket anbefalte på det sterkeste. Som vi alle vet valgte man Maridalslinjen, noe som nok i stor grad skyldes at daværende statsminister Løvenskiold ga fri grunn gjennom skogen.

Gjøvikbanen, eller Nordbanen som den da ble kalt, ble påbegynt i 1895, og stykker Røykenvik - Grefsen ble åpnet 18. desember 1900. Man hadde derfor ikke et skikkelig transporttilbud ennå. Store sprengningsarbeider i fjellet under Etterstad gjorde at det siste stykket inn til byen først ble åpnet 2. år senere, 28. november 1902.
De var fra begynnelsen bare to stasjoner her i bygda, "Nitedal" og "Hakedal". Etterhvert fikk man i 1905 et nytt stoppested på "Aaneby". Senere kom flere stoppesteder til.

Nittedal stasjon, 235,8 moh ble innviet den 20. desember 1900.

vogner

Beboere i området har i alle år stadig protestert mot NSB's ruteopplegg. Det var togstreik i juni 1946 mot at 5.45-toget ble flyttet frem til 5.30. Slikt engasjerte folk den gangen - på samme måte som det gjør i dag.

Les mer on Mittedal stasjon

Les mer om Hakadal stasjon

Les mer om Åneby stasjon

Om oss

Nittedalsporten.no er utviklet og drives på fritiden av  Håkon Røvang.

Sidene er laget for å vise det komplette tilbud som finnes i Nittedal både innen næringsliv, frivillig arbeid, kultur, kirke,  friluftsliv, idrett, barnehager og skoler.

Det fokuseres spesielt sterkt på historisk stoff, friluftsliv og severdigheter i bygda.

Du er her: Hjem Jernbanehistorie: Nordbanen / Gjøvikbanen