Nittedal Stasjon

nittestasjonen

Nittedal Stasjon ble oppført ca 1900 og ligger langs Gjøvikbanen. Det er tegnet av arkitekt Paul A. Due. Denne bygningstypen ble opprinnelig tegnet for Flikkeid stasjon på Flekkefjordbanen, og kalles derfor Flikkeid-typen. Den er heller ikke oppført i laftet tømmer som Kjelsås, Hakadal m/ fl.

Nittedal stasjon 1900 stasjmester

Nittedal Stasjon ca 1900

Nittedal Stasjon har i ettertiden blitt påbygd noe. Stasjonen har bolig i andre etasje.

I tidligere tider når stasjonen var skikkelig bemannet, fikk stasjonsområdet priser for nydelig beplantning.

Stasjonen er Gjøvikbanens største, og ble i 1993 nydelig renovert tilbake til opprinnelig stil. En stor pendlerparkering ble også anlagt. Det er dessverre ikke lenger noen drift av stasjonen.

Nittedal Stasjon er registrert som kulturminne med løpenummer 0233 009 031 og er av stor kulturhistorisk interesse for bygda og i landssammenheng. Den er derfor meget bevaringsverdig, og NSB forsøker å holde den i god stand.

Stasjonen

nittedal stasjon 1

 

Om oss

Nittedalsporten.no er utviklet og drives på fritiden av  Håkon Røvang.

Sidene er laget for å vise det komplette tilbud som finnes i Nittedal både innen næringsliv, frivillig arbeid, kultur, kirke,  friluftsliv, idrett, barnehager og skoler.

Det fokuseres spesielt sterkt på historisk stoff, friluftsliv og severdigheter i bygda.

Du er her: Hjem Jernbanehistorie: Nittedal Stasjonsbygning