Kari Nordheim

Flow

Kari Nordheim (født i Salangen i Troms, 1956) bor og arbeider i Nittedal. Hun kombinerer arbeidet på atelieret med lektorjobb i skolen. Kari Nordheim har i tillegg til hovedfag i fysiologi, 3 års grunnutdanning i kunst og håndverk (derav to år på Strykejernet kunstskole), samt to års fordypning i abstrakt maleri med veiledning av Mali Roald.

Hun definerer meg som en ekspresjonistisk maler.

Hun ønsker å fremheve kontraster i bildet gjennom fargebruk, struktur, linjer og flater slik hun finner det hos bl.a. Ludvig Karsten, Kjell Nupen, Inger Sitter og Per Kirkeby.

Hun har deltatt på en rekke utstillinger, blant annet på Nittedal Kunstforenings juleutstilling de siste årene.

Les mer på henne egne hjemmesider:

www.karinordheim.no

Bildet over heter "Flow" og ble malt i Hakadal 2012. 

 

Om oss

Nittedalsporten.no er utviklet og drives på fritiden av  Håkon Røvang.

Sidene er laget for å vise det komplette tilbud som finnes i Nittedal både innen næringsliv, frivillig arbeid, kultur, kirke,  friluftsliv, idrett, barnehager og skoler.

Det fokuseres spesielt sterkt på historisk stoff, friluftsliv og severdigheter i bygda.

Du er her: Hjem Kari Nordheim