Kongsvangskog i Hakadal

kongsvangsskog 1


Kongsvangsskog er den nordligste gården beliggende i Hakadal langs grusveien som går fra Strekan (Stryken) til Trehjørningen i Nordmarka. Denne veien går omtrent der den eldste kjente ferdselsvei nordover fra Oslo til Hadeland gikk.  

Plassen Jenserud et par kilometer lenger inn i marka var  husmannsplass under Kongsvangsskog.

Plassen er mest kjent som der "Kjerringa med staven" bodde. Det ligger i Hakadal opp mot lia til Elneshøgda. I eldre tider var Kongsvannskog seter, og hun skal ha vært budeie der med ansvar for kuene fra flere gårder i Hakadal.

kongsvangsskog 2


 

Om oss

Nittedalsporten.no er utviklet og drives på fritiden av  Håkon Røvang.

Sidene er laget for å vise det komplette tilbud som finnes i Nittedal både innen næringsliv, frivillig arbeid, kultur, kirke,  friluftsliv, idrett, barnehager og skoler.

Det fokuseres spesielt sterkt på historisk stoff, friluftsliv og severdigheter i bygda.

Du er her: Hjem Kongsvangsskog