Lilloseter

lillo1

Lilloseter ligger sentralt i Lillomarka, omtrent midt mellom Aurevann og Langevann.

Lilloseter ligger i Nittedal, grensa mot Oslo går rett sør for serveringsstedet. Opprinnelig var Lilloseter en husmannsplass rett nord for dagens serveringssted, der låven står i dag. Bare grunnmuren er igjen av Gammelsetra. Når setra ble ryddet er usikkert, men inntil 1789 hadde Kjul gård seter der.

Opprinnelig hadde hele eiendommen ca. 125 mål, derav 30 mål innmark. Gammelsetra bestod av fire rom, fjøs, stall og låve.
Navnet Lilloseter fikk stedet i 1809 da brukeren av Lillo gård i Aker kjøpte skogen og setra.

Fra 1820 ble Lilloseter husmannsplass under Lillo gård.

I 1850 årene en gang, kom brukerne av Lilloseter fra Odalen. Det fortelles at noen hadde innbilt dem at de kunne gå til Amerika. Da de kom til Oslo med kua si som de leide med seg, fikk de vite at det nyttet ikke å gå til Amerika. De var heldige og fikk husmannsplass på Lilloseter. Fra rundt 1918 har det vært servering på Lilloseter.

I 1925 overtok Oslo Guldsmedarbeideres forening stedet og bygde Lilloseter Sportshall der Lilloseter Sportstue nå ligger.

Kilde: Turkameratene Nittedal

 

Les om Lilloseter Sportstue |  Hjemmeside

lilloseter-1920

Lilloseter i 20-årene

lillo2

lillo3

lillo4

lillo5

lillo6

Om oss

Nittedalsporten.no er utviklet og drives på fritiden av  Håkon Røvang.

Sidene er laget for å vise det komplette tilbud som finnes i Nittedal både innen næringsliv, frivillig arbeid, kultur, kirke,  friluftsliv, idrett, barnehager og skoler.

Det fokuseres spesielt sterkt på historisk stoff, friluftsliv og severdigheter i bygda.

Du er her: Hjem Lilloseter