Lille Morttjern på Holum Skog

salamander4

Lille Morttjern ligger ved siden av Galleri Wurth, det går turveier/stier dit både på baksiden av Wurth-bygget (starter ved Galleri Wurth).

Det går også sti dit fra Morteveien rett nedenfor Experts hovedkontor. På den andre siden av veien ligger Store Morttjern,

Dette lille idylliske tjernet er en del av Salamanderparken i Nittedal.

Lille Morttjern

Lille Morttjern

Om oss

Nittedalsporten.no er utviklet og drives på fritiden av  Håkon Røvang.

Sidene er laget for å vise det komplette tilbud som finnes i Nittedal både innen næringsliv, frivillig arbeid, kultur, kirke,  friluftsliv, idrett, barnehager og skoler.

Det fokuseres spesielt sterkt på historisk stoff, friluftsliv og severdigheter i bygda.

Du er her: Hjem Morttjern, Lille