Movatn i Nordmarka

Gjovikbanen

Movatn er et lite tettsted i Nordmarka i Oslo like ved grensen til Nittedal.

For å kjøre hit må man ta veien gjennom Maridalen. Gjøvikbanen har stoppested her, Movatn Stasjon.
Det går fine turveier og stier i området, Movatn er et flott utgangspunkt for mange turer inn i både Lillomarka og Nordmarka.

Det går dessuten sykkelveier både til Nittedal (sørlitangen) og langs Greveveien til Hakadal via Ørfiske.

På bildene ser man søndre Movatn, nordre Movatn ligger like inntil bare skilt av jernbanelinjen.
Jernbanestasjonen er ubetjent, og ble anlagt helt tilbake i 1900 som en del av tidligere Nordbanen, nå Gjøvikbanen.

På Movatn var det i gamle dager sagbruk, det finnes bilder tilgjengelig hos galleri Nor

movann 1

 

Om oss

Nittedalsporten.no er utviklet og drives på fritiden av  Håkon Røvang.

Sidene er laget for å vise det komplette tilbud som finnes i Nittedal både innen næringsliv, frivillig arbeid, kultur, kirke,  friluftsliv, idrett, barnehager og skoler.

Det fokuseres spesielt sterkt på historisk stoff, friluftsliv og severdigheter i bygda.

Du er her: Hjem Movatn