Næringslivforeninger i Nittedal

arcus-bygget

Nittedal Næringsråd LogoN

Nittedal Næringsråd skal være et kontaktorgan mellom næringslivet, kommune og andre myndigheter. Næringsrådet er en nøytral, upolitisk interesseorganisasjon som skal arbeide for å fremme næringslivets interesser, utvikle eksisterende næringsliv og stimulere til etablering av nye virksomheter i Nittedal kommune.

Hjemmeside

 

 

Foreningen for næringslivet i Nittedal 

nittedalfor

Medlemmene i foreningen består av en rekke bedrifter i Nittedal.
Foreningen har så langt vi kjenner til for tiden ikke aktiv hjemmside.              

Adresse:
Foreningen for Næringslivet i Nittedal
Postboks 51
1486 Nittedal

 

 

 

 

Skytta og Gjelleråsen Industriforening

Foreningen består av 45 medlemsbedrifter i Skytta og Gjelleråsen Næringspark.
Foreningen har egen hjemmeside, med informasjon om medlemsbedriftene.

Adresse:
Skytta Industriforening
c/o Amphibia AS
Postboks 58
1483 Hagan

Hjemmeside

 

Om oss

Nittedalsporten.no er utviklet og drives på fritiden av  Håkon Røvang.

Sidene er laget for å vise det komplette tilbud som finnes i Nittedal både innen næringsliv, frivillig arbeid, kultur, kirke,  friluftsliv, idrett, barnehager og skoler.

Det fokuseres spesielt sterkt på historisk stoff, friluftsliv og severdigheter i bygda.

Du er her: Hjem Næring Næringslivsforeninger