Nittedal Rådhus

 nittedal-taadhus-nov2

Nittedal Rådhus er lokalisert midt i bygde på Mosletta langs Riksvei 4. Her finner man de aller fleste kommunale kontorer, i tillegg til kommunestyresalen.

Bygningen sammen med den nye Rådstua utgjør et samlokalisert offentlig tjenestetilbud rundt "Servicetorget" for alle 20.000 nittedøler.

Første byggetrinn av Nittedals Rådhus ble bygget på 70-tallet. Siste byggetrinn skjedde på slutten av 80-tallet.

Nittedal Elektrisitetsverk holdt tidligere til i en del av bygget, nå benyttes denne delen som dagsenter.

Det var ved siste byggetrinn at det gamle herredshuset, som for øvrig var vurdert som verneverdig, måtte vike plass.

Adresse:
Rådhusveien 1, 1482 Nittedal

 

Hjemmeside:

Gå til Nittedal Kommunes hjemmeside

nittedal-taadhus-nov1

nittedal-taadhus-nov4

nittedal-taadhus-nov7

nittedal-taadhus-nov6

Teknisk etat

nittedal-taadhus-nov3

Skilt som viser avstanden til Nittedals vennskapskommuner

Om oss

Nittedalsporten.no er utviklet og drives på fritiden av  Håkon Røvang.

Sidene er laget for å vise det komplette tilbud som finnes i Nittedal både innen næringsliv, frivillig arbeid, kultur, kirke,  friluftsliv, idrett, barnehager og skoler.

Det fokuseres spesielt sterkt på historisk stoff, friluftsliv og severdigheter i bygda.

Du er her: Hjem Nittedal Rådhus