P1050291

Aaraas gård ligger ved Hellerudsletta i Nittedal, 15 minutter fra Oslo. Margrethe Henden Aaraas og Olav Skrøver Aaraas er eiere og drivere. I regi av selskapet Aaraastunet AS driver de møte- og selskapslokale i det som tidligere var kufjøset på gården. til møte- og festlokaler, inklusive kjøkkenavdeling. Lokalet, som har fått navnet Tunstua, blir også benyttet til møter og kurs i ukedagene. Maksimum antall mennesker det kan dekkes for i Tunstua er ca 60.

Stadig flere velger dessuten å legge minnesamvær til Aaraas. Aaraastunet samarbeider med Jølstad og Sveums begravelsesbyrå på Lillestrøm. Pårørende kan også ta direkte kontakt med vertinne/daglig leder Margrethe.

Aaraastunet har egen serveringsbevilling, og ordner skjenkebevilling til anledninger der det er ønsket. Gjennom året har de mange konfirmasjonsselskaper, dåpsfester, feiring av åremålsdager, bedriftsarrangementer og en del kveldssamlinger for lag og organisasjoner. Maten som serveres er enten hjemmelaget, eller blir laget av dyktige samarbeidspartnere.

To dager i uka er Aaraas gård ”Inn på tunet”-dagsenter for personer med demens som bor hjemme, i samarbeid med Nittedal kommune. Deres base er i Åkerstua, et lokale under Tunstua som er innredet med spiseplass, salong, kjøkken og wc.

I den ene enden av det gamle bryggerhuset på gården er det innredet bakstehus med vedfyrt ovn. De fleste av bakervarene som serveres på gården, inklusive havrebrødene på middagsbuffetene, blir laget der.

Fra sommeren 2017 tilbyr gården overnatting i egen B & B-leilighet i sørenden av bryggerhuset. I den midterste delen blir det et lite pilegrimsherberge for de som vandrer pilegrimsleden fra Oslo i retning Trondheim. Uteområdet og lysthuset/grillhytta står til disposisjon for gjester på gården. Les mer om tilbudene på hjemmesiden.

Aaraas pilegrimsherberge

Aaras Pilegrimsherberge

Kontakt:
E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Hjemmeside: aaraasgard.no
Facebook: Aaraastunet
Adresse: Årosveien 307, 1480 Slattum
Telefon: (+47) 469 22 214

 

moetelokale1 

Selskapslokalet

konfirmasjon

Konfirmasjon

minnesamvaer

Minnesamvær

DSC 4699

I dag har jordbruket i Nittedal hovedvekt på korndyrking, som tilsvarer omtrent ¾ av jordbruksarealet.

Storfeholdet har gått betraktelig ned de siste årene, men vi kan heldigvis se kyr blant annet på Slattum, Hakadal og langs Rauerskauveien.

Her jobber vi med å lage presentasjoner av gårdene som finnes i Nittedal.

Foreløpig er det kun noen få. Send gjerne informasjon og bilder til oss som kan benyttes her.

nittedal4022

SAM 0798

 

1 2

Nordre Skøyen er en gammel familiegård som ble skilt ut fra hovedgården Skøyen i 1819. Det er nå den 6. generasjonen som eier og driver Nordre Skøyen, og 17. generasjon når vi inkluderer hovedgården. 

Hovedgården er delt i 4 Skøyen-gårder som alle eies og drives av Skøyenslekta. Det er dokumentert at den samme familien er eiere/brukere av gården siden 1620. Før den tid er det lite dokumenter å finne og de foregående brukerne på Skøyen er kun omtalt ved fornavn.
Gården består av 125 dekar dyrket jord og 663 dekar produktiv skog - vesentlig gran.

Innmark
I tillegg til 125 dekar på Skøyen eier vi også 100 dekar jord i Hakadal, en mil nord for gården. Vi leier 125 dekar og sår for naboer.  Til sammen blir det 775 dekar å så og høste. Samarbeidet med naboer gjør oss i stand til å drive moderne og rasjonelt med lave maskinkostnader pr. dekar. Vi dyrker havre, bygg og gras til ensilering, høy og beite. Av og til dyrkes også oljerybs og høsthvete.

Dyr
Vi har kombinert svineproduksjon med 30 purker i smågrisproduksjon. Alle smågrisene blir fôret fram til slakt, - ca 500 griser i året. Vi har 5 egne hester til avl, arbeid og hobby, og har 11 hester i oppstalling for andre folk. Gården hadde 2 arbeidshester i gamle dager, men den siste hesten forlot gården sammen med kuene i 1963. Hestens arbeid ble overtatt av traktoren og den første traktoren kom i 1951. Etter mange år uten hest på gården, kom det hester igjen i 1991, - en engelsk fullblodshest og en norsk dølehest.

Nordre Skøyen gård drives av Elin og Pål Skøyen.

Hjemmeside Stall Skøyen

 

5 3 4

Andre oppgaver
Vi produserer og selger også fyringsved, leier ut stallplasser, kjører oppdrag med hest og vogn/slede, og vi tar på oss leiekjøring med såmaskin og høypressing.    

Hjemmeside til stallen

Diadora's Britisk Korthår

Kontaktinfo:

Elin og Pål Skøyen
Nordre Skøyen Gård
1482 Nittedal
Tlf: 67 07 28 85
mob. Pål: 957 88 151
mob. Elin: 957 72 885
epost: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 

 

Veien ned til Kirkerud Gård

Kirkerud gård ligger i Hakadal med grenser til Nitelva og Romeriksåsen. Gården har vært drevet på tradisjonelt vis med storfe og korn fram til 2006. I dag er fjøset bygd om til aktiviteter for mennesker. Tjenestetilbudet vårt omfatter arbeidstrening, terapeutisk hagebruk, musikkgrupper og kursvirksomhet.

Kirkerud er godkjent som Inn på tunet gårdsbruk og har oppdaterte godkjenninger for HMS og KSL i landbruket. Inn på tunet satsningen vår er støttet av Innovasjon Norge.

Et firkløver i familien Frank deltar i Inn på tunet-virksomheten. Christian er daglig leder. Sammen med kona Kari eier han Kirkerud og han har sitt daglige virke på gården. Han er født og oppvokst på Kirkerud og overtok gården fra sin far, Pål. Ingunn og Pål bor i drengestua og er engasjert i Inn på tunet. Vi som utgjør firkløveret utfyller hverandre kompetansemessig.

Les mer på deres hjemmeside

Adresse
Kirkerud Gård
Gamleveien 712
1487 Hakadal

 

Glittre Gård

På Glittre gård er det et yrende dyreliv med blant annet høner, gjess, ender, griser, sauer, hunder og katter.

Slik har det vært siden Thomas Arnheim og Kjell Myhrer overtok gården.

Siden 2005 har de holdt på med Inn på Tunet – virksomhet her på gården. De ble i 2012 offisielt godkjent av Matmerk som «Inn på Tunet»- gård.

Tilbudet på gården er delt i 4:

Alternativ skoledag

Et tilbud til enkeltelever fra Li Ungdomsskole og Kirkeby barneskole, brukt både som «premie» eller som alternativ læringsarena for elever som har ekstra utfordringer eller som trenger ekstra utfordringer.
1-2 elever onsdag og fredag kl 9-13. Jobber med dyrestell og lettere gårdsarbeid, elevene lager lunsj. Tomas jobber med dette.

Avlastningshjem

1 barn hver tredje helg på oppdrag fra Barneverntjenesten i Nittedal. Deltar i gårdsarbeid og familielivet som en av familien. Dette har vi også holdt på med siden 2005.Glittre Gård

Grønt Arbeid

På oppdrag fra NAV har Miljøhuset Gnisten gjort avtale med oss om Grønt Arbeid for 5 deltakere. Deltakerne har historie innen rus og /eller psykiatri. Vi jobber opp mot det øvrige arbeidstreningstilbudet i Miljøhuset Gnisten, og har stor nytte av miljøarbeidere hos NAV. Disse gir på en fin måte viktig drahjelp og motivasjon hos deltakerne.

Vi har fokus på oppmøte, regelmessighet og nettverksbygging. Arbeidsoppgavene spenner fra dyrestell, snekring, vedlikehold av bygninger og maskiner, hagebruk og naturpleie. Fysisk aktivitet og tilberedning av måltider er også viktige momenter. Kjell jobber med dette.
Nabogården Kirkerud har tilsvarende tilbud, med hovedfokus på hagebruk, skog, natur og musikk.

Demensforebyggende aktivisering

Døli Pleie- og Omsorgssenter og Skytta Bo- og servicesenter har hver tirsdag og onsdag grupper på 4 – 6 dagbrukere på gården kl 8-14. Her er det fokus på dyrestell, natur, fysisk aktivitet, hunder, kjøkkenhage og måltider. Bodil og Harald jobber med dette, sammen med 2 veiledere fra kommunen. De har med seg mat til frokost og middag. Dette var et prosjekt i 2010, og er nå tatt inn i faste budsjettposter.

glittre3 

Hjemmeside

Facebook

 

 

Om oss

Nittedalsporten.no er utviklet og drives på fritiden av  Håkon Røvang.

Sidene er laget for å vise det komplette tilbud som finnes i Nittedal både innen næringsliv, frivillig arbeid, kultur, kirke,  friluftsliv, idrett, barnehager og skoler.

Det fokuseres spesielt sterkt på historisk stoff, friluftsliv og severdigheter i bygda.

Du er her: Hjem Nordre Skøyen gård Gårdsbruk i Nittedal