Rondanestien gjennom Nittedal

rondanestein-skilt

Rondanestien fra fjord til fjell er et samarbeidsprosjekt mellom flere turistforeninger.

Stien strekker seg fra Bjørvika i Oslo opp gjennom Nordmarka via Tømtehyttene og Hakadal Verk og så over til Romeriksåsene og Nannestad.

Den passerer på nordsiden av hovedflyplassen, og stryker forbi Eidsvollsbygningen. Stien krysser Vorma sør for Mjøsa og strekker seg ut over Hedmarksvidda på østsiden av Mjøsa. Den dreier nord like øst for Lillehammer, og rir åskammen på østsiden av Gudbrandsdalen. Den kommer inn på stinettet i Rondane ved Gråhøgdbu, og krysser Rondane fra sør til nord. Stien avsluttes ved Hjerkinn på Dovre.

Et betydelig arbeide er nedlagt, og særlig kommunene har bidratt med nybrottsarbeid. Vårt mål har vært å få til en sammenhengende sti fra fjord til fjell, samt lede denne innom flere av kulturskattene øst Norge har å by på. Vi har ikke etablert overnattingssteder hele veien langs løypa. Overnatting vil derfor være en blanding av koie og teltliv. Dette vil gi løypa mangfold.

Dersom man fullfører hele stien har man fortjent Rondemerket.

rondanestien-1 

Vil du gå stien fra Hakadal kan du følge denne anvisningen:


Fra Hakadal Verk er du nødt til å følge asfaltert vei rett nordøst. Veien krysser Rv 4 etter ca 1 km og veien dreier sørøst mot Bjørnholt. Omtrent en kilometer etter Rv 4, tar stien inn i skogen igjen, og du klatrer bratt mot nord opp til Klopptjerna. Stien dreier østlig på nordsiden av Bjørnholthøgda, og tar deg så slakt nedover til Stor Øyungen. Stien går forbi vannets sydlige bredd. Herfra velger du østlig retning. Det er også merket til Bekkestua som ligger ca 2 km unna.

 

Les fullstendig beskrivelse på Rondanestien.no.

Informasjonen er hentet fra dette nettstedet.

 

 

Om oss

Nittedalsporten.no er utviklet og drives på fritiden av  Håkon Røvang.

Sidene er laget for å vise det komplette tilbud som finnes i Nittedal både innen næringsliv, frivillig arbeid, kultur, kirke,  friluftsliv, idrett, barnehager og skoler.

Det fokuseres spesielt sterkt på historisk stoff, friluftsliv og severdigheter i bygda.

Du er her: Hjem Rondanestien