Sinober Naturbarnehage

Sinober6

Sinober Naturbarnehage er en privat 4 avdelings naturbarnehage for barn i alderen 1 – 6 år. Vi er delt i to avdelinger: ”Sinober” med plass til 29 barn i alderen 3-6 og ”Sagtomta” med plass til 23 barn i alderen 0-3 år.

Barnehagen ble startet med utgangspunkt i Sinober Sportsstue og ledig kapasitet deler av året. Vi så at området i og rundt Sinober sportsstue ville egne seg godt som oppvekstmiljø. Tanken om å gi barna i Nittedal et tilbud om barnehageplass i dette vakre og unike skogområdet tok form. I samarbeid med bl.a. Nittedal kommune ble planene etter hvert realisert. Det var et betydelig arbeid som ble lagt ned, for å rydde igjengrodd skog, gjerde inn området, sette i stand lokaler og bygge lavvo. Med stor arbeidsglede, gode venner og bygdas egne ”skoggangsmenn” – var Sinober naturbarnehage en realitet – høsten 2000.

Etter hvert ble det et behov for å opprette en småbarnsavdeling. Da lå Sagtomta der som en utfordring og mulighet. Høsten 2000 fikk vi kjøpt og totalrenovert Sagtomta og på nyåret i 2001 kom de første barna til Sagtomta. I takt med at pågangen økte begynte det etter hvert å bli trangt om plassen på Sagtomta. Våren 2006 satte vi i gang med ny utbygging som resulterte i 10 nye småbarnsplasser, samt et større uteområde.

Barnehagen vår er ennå ung, og hver dag er en spennende mulighet til å være med å skape ”den gode barndom ” slik Lov om barnehager og Rammeplan for barnehager gir oss i oppdrag.

Adresse: Sinober, 1480 Slattum
Telefon/mobil: 67 07 10 71 / 950 60 094


Hjemmeside

 

nittedal2073

Sinober7

Om oss

Nittedalsporten.no er utviklet og drives på fritiden av  Håkon Røvang.

Sidene er laget for å vise det komplette tilbud som finnes i Nittedal både innen næringsliv, frivillig arbeid, kultur, kirke,  friluftsliv, idrett, barnehager og skoler.

Det fokuseres spesielt sterkt på historisk stoff, friluftsliv og severdigheter i bygda.

Du er her: Hjem Sinober Naturbarnehage