Høsten 2019 åpnet endelig den etterlengtede gangtunnelen under jernbanelinjen i Lurslia ved Sørli. Dette har gjort det mye tryggere å ta seg inn på turveien til Ørfiske og andre stier i Nordmarka.

Bilden her er tatt 19. januar 2020 hvor det is overalt. Det er her det normalt skal være skiløype om vinteren.

Eneste trygge fremkomstmiddel i januar 2020 er piggsko eller brodder.

 

 

elg

Vi har i Nittedal et meget rikt dyreliv. Av vilt kan nevnes: elg, rådyr, hare, rev, grevling, mink, røyskatt, tiur, orrfugl, duer, fasan, jerpe etc.

Bestanden varierer fra år til år for de enkelte  arter. Det drives også jakt på de fleste av de ovennevnte viltarter. Nittedal er delt inn i 8 jaktområder, og disse deler ut jaktkort for hvert sitt område, etter søknad fra jegerne.

Av elg kan nevnes at det skytes ca. 60 hvert år. Vi har også flere elgtråkk gjennom bygda bl.a. litt syd for Strøm Sag, og nord i bygda, hvor det passerer ett hundretalls elger hvert år. Elgen trekker ned fra Nordmarka ved juletider og går østover, og trekker tilbake igjen i mars-april måned.  Det er dessverre ikke til å unngå at det skjer en del påkjørsler av elg når den passerer veien og jernbanen. Ved å ha opprettet foringplasser om vinteren helt nord i Hakadal har antallet elg-påkjørsler sunket kraftig. 

Harejakten er også meget populær i Nittedal. Vi har en forholdsvis bra bestand. Det blir slup­pet hare i en del terreng av Nittedal og Hakadal skog-, jakt- og fiskeforening.
Samme forening slipper også fiskeyngel i en del vann, som bygdas befolkning kan løse  fiskekort til. Her finnes ørret, abbor, gjedde, røye osv. Les mer om fiske her

For dem som verken jakter eller fisker, finnes en vakker natur, med orrhane og tiurleik og annet som innbyr til tur i skog og mark.

jakttaarn

jeger

Les mer på Nittedal og Hakadal Skog, Jakt og Fiskeforenings hjemmeside

 

rondanestein-skilt

Rondanestien fra fjord til fjell er et samarbeidsprosjekt mellom flere turistforeninger.

Stien strekker seg fra Bjørvika i Oslo opp gjennom Nordmarka via Tømtehyttene og Hakadal Verk og så over til Romeriksåsene og Nannestad.

Den passerer på nordsiden av hovedflyplassen, og stryker forbi Eidsvollsbygningen. Stien krysser Vorma sør for Mjøsa og strekker seg ut over Hedmarksvidda på østsiden av Mjøsa. Den dreier nord like øst for Lillehammer, og rir åskammen på østsiden av Gudbrandsdalen. Den kommer inn på stinettet i Rondane ved Gråhøgdbu, og krysser Rondane fra sør til nord. Stien avsluttes ved Hjerkinn på Dovre.

Et betydelig arbeide er nedlagt, og særlig kommunene har bidratt med nybrottsarbeid. Vårt mål har vært å få til en sammenhengende sti fra fjord til fjell, samt lede denne innom flere av kulturskattene øst Norge har å by på. Vi har ikke etablert overnattingssteder hele veien langs løypa. Overnatting vil derfor være en blanding av koie og teltliv. Dette vil gi løypa mangfold.

Dersom man fullfører hele stien har man fortjent Rondemerket.

rondanestien-1 

Vil du gå stien fra Hakadal kan du følge denne anvisningen:


Fra Hakadal Verk er du nødt til å følge asfaltert vei rett nordøst. Veien krysser Rv 4 etter ca 1 km og veien dreier sørøst mot Bjørnholt. Omtrent en kilometer etter Rv 4, tar stien inn i skogen igjen, og du klatrer bratt mot nord opp til Klopptjerna. Stien dreier østlig på nordsiden av Bjørnholthøgda, og tar deg så slakt nedover til Stor Øyungen. Stien går forbi vannets sydlige bredd. Herfra velger du østlig retning. Det er også merket til Bekkestua som ligger ca 2 km unna.

 

Les fullstendig beskrivelse på Rondanestien.no.

Informasjonen er hentet fra dette nettstedet.

 

 

Turkameratene Nittedal Turlag

Turkameratene Nittedal Turlag ble stiftet 8.oktober 2013. Siden 2010 har det eksistert en aktiv og engasjert turgruppe, Turkameratene, i Nittedal. Dette er et samarbeid mellom frivillige lag, enkeltpersoner og Nittedal kommune, og gruppen har både arrangert fellesturer og lagt til rette for at folk skal komme seg ut på tur på egenhånd. Det er med utgangspunkt i denne gruppen at Turkameratene Nittedal Turlag ble stiftet, som et lokallag under DNT Oslo og Omegn.

Turlagets formål er å skape miljøer for enkelt friluftsliv der barn, ungdom og voksne trives.    

DNT medlemmer blir automatisk tilknyttet turlaget, dersom de bor i Nittedal kommune. 

Turlagets hjemmeside

Følg oss også på Facebook:

turkameratene

DSC 0058

 

skogbro

DSC 4108

 

orfiske sykkel

Det finnes mange fine steder å sykle i marka som omgir oss i Nittedal. Nå kan du finne ruten som deg best her.

Skiforeninger har lagt ut en mengde forslag til sykkelturer llant annet i Nordmarka og på Romeriksåsen.

Se mulighetene her

 

GOD TUR!

nordvann

3

Om oss

Nittedalsporten.no er utviklet og drives på fritiden av  Håkon Røvang.

Sidene er laget for å vise det komplette tilbud som finnes i Nittedal både innen næringsliv, frivillig arbeid, kultur, kirke,  friluftsliv, idrett, barnehager og skoler.

Det fokuseres spesielt sterkt på historisk stoff, friluftsliv og severdigheter i bygda.

Du er her: Hjem Skautur'n og Stolpejakten Friluftsliv