Byggingen av Nittedal ungdomsskole

 nus

Nittedal Ungdomsskole ble bygget i 1959 og 1960, og stod klar for de første elevkullene som gikk ut av sjette og sjuende klasse august 1960. Ungdomsskolen erstattet realskolen og skulle sikre elevene bedre almennutdanning utover 7-årig grunnskole.

nittedalskole

På starttidspunktet stod bare klasserommene, lærerværelset og biblioteket ferdig til bruk. Det manglet telefon i skolebygningen, den stod i en arbeidsbrakke et stykke unna. Det fantes heller ikke egnede lærebøker.
Skolegården var som en vanskjøttet potetåker, og gymsalen var det første året strekningen Ungdomsskolen - Askkroken. Men det ble orden etter hvert.

Allerede i april 1962 så man behovet for å bygge på skolen, da man manglet mye plass til det store elevantallet. Man fikk relativt raskt bygget på 300 m².

Mer informasjon kan du lese i heftet under som befinner seg på Nittedal Bibliotek.  

Kilde: "Nittedal Ungdomsskole 25 år, 1960 - 1985.

Oversiktskart

Om oss

Nittedalsporten.no er utviklet og drives på fritiden av  Håkon Røvang.

Sidene er laget for å vise det komplette tilbud som finnes i Nittedal både innen næringsliv, frivillig arbeid, kultur, kirke,  friluftsliv, idrett, barnehager og skoler.

Det fokuseres spesielt sterkt på historisk stoff, friluftsliv og severdigheter i bygda.

Du er her: Hjem Skolehistorie Byggingen av Nittedal ungdomskole