Sørliveien barnehage

DSC 9779

Sørliveien barnehage åpnet i april 1992 og er en privat, foreldreeiet barnehage med 25 plasser i alderen 1 - 6 år. Barnehagen tilbyr hele og delte plasser.

Barnehagen har makspris, søskenmoderasjon og moderasjon for foreldre med lav inntekt.

Barnehagen er en andelsbarnehage. Hver familie kjøper en andel fra den dagen de får plass i barnehagen. Andelen betales tilbake når barnet slutter i barnehagen. Barnehagen leier lokaler i Betel. Dette er sambrukslokaler, slik at barnehagen må ryddes godt hver dag. Fredager må alt tøy og sko tas med hjem.

Barnehagens åpningstid er fra kl. 7.00 - 17.00 hver dag. Vi anmoder foreldrene til å hente barna senest kl. 16.45, slik at sistevakta har tid til opprydding før kl. 17.00.

Barnehagen er en liten enhet som krever nært samarbeid mellom barn, foreldre og ansatte.

Adresse: Sørlivn. 8, 1482 Nittedal
Telefon: 67 07 18 10

Hjemmeside

 

DSC 9780

Søriveien

Om oss

Nittedalsporten.no er utviklet og drives på fritiden av  Håkon Røvang.

Sidene er laget for å vise det komplette tilbud som finnes i Nittedal både innen næringsliv, frivillig arbeid, kultur, kirke,  friluftsliv, idrett, barnehager og skoler.

Det fokuseres spesielt sterkt på historisk stoff, friluftsliv og severdigheter i bygda.

Du er her: Hjem Sørliveien barnehage