Foreningen Norden i Nittedal

ForeningenNorden

Fra 28 medlemmer 10 år tilbake har lokallaget nå nær 300 medlemmer.  Konkurranselystne som vi er, er målet nå å ta igjen Oslos lokallag, som har 367 medlemmer. Med mange unge under 19 år mottas betydelige bidrag til nesten gratise  familieopplevelser. Medlemsmassen består av barnefamilier og besteforeldre fra hele Norden og stadig flere innflyttere fra andre land utenom Norden.

På politisk og religiøst nøytralt grunnlag tilbys bl.a: 

Sommerleir i Danmark for 11-13 åringer 

Kunstleir i Sverige for 13 - 15 åringer

Sommerjobber i Norden for de over 18. 

Ungdomskontakt i Norden 

Mer informasjon om Foreningen Norden fås på biblioteket.

Norden002

 

Om oss

Nittedalsporten.no er utviklet og drives på fritiden av  Håkon Røvang.

Sidene er laget for å vise det komplette tilbud som finnes i Nittedal både innen næringsliv, frivillig arbeid, kultur, kirke,  friluftsliv, idrett, barnehager og skoler.

Det fokuseres spesielt sterkt på historisk stoff, friluftsliv og severdigheter i bygda.

Du er her: Hjem Speidergruppene i Nittedal Foreninger i Nittedal Foreningen Norden i Nittedal