Store Skillingen

skillingen 1

Store Skillingen er et vann som ligger i Lunner kommune i Oppland vest for Stryken.

Vannet, som ligger 248 moh, er regulert. Før reguleringen gikk det gamle løpet ut i Harestuvatnet, via vannet Lille Skillingen i øst. Vannet har en bestand av abbor, gjedde og ørret.

Vannet har flere fine steder for bading og fiske og turen på skogsbilvei fra parkering eller togstopp på Stryken er ikke lenger enn at selv små turkamerater kan klare det på egne ben.

På vinterstid krysser den scooterpreparerte løypa fra Stryken til Svartvann/Gjerdingenvannet.

Skillingen har visstnok navn etter solens skinn over vannet.

Kilde: Wikipedia og Markadatabasen

skillingen store

skillingen 3

skillingen 2

 

Om oss

Nittedalsporten.no er utviklet og drives på fritiden av  Håkon Røvang.

Sidene er laget for å vise det komplette tilbud som finnes i Nittedal både innen næringsliv, frivillig arbeid, kultur, kirke,  friluftsliv, idrett, barnehager og skoler.

Det fokuseres spesielt sterkt på historisk stoff, friluftsliv og severdigheter i bygda.

Du er her: Hjem Store Skillingen i Oppland