Vrangen på Romeriksåsen

vrangen-5

Vrangen er en innsjø 478 meter over havet helt nord i Nittedal kommune, nordøst for Rundkollen naturreservat. Vannet har tilsig fra flere kanter, men også to utløp. 

vrangen-1

Det østre utløpet omtales som hovedløpet, og renner ut helt i østenden via Lauvsortungen og Damsortungen til Hakadalselva rett nedenfor Sagfossen ved Hakadal verk. Det vestre renner altså ut noe lenger vest, via Buvatnet og Buvassbekken. 

vrangen-2

 

Østre utlløp

Lenger ned mot dalen får bekken navnet Vesleelva, og munner ut i Hakadalselva ved Kapellsrud. Begge utløpene er regulert med dam. Den østre dammen tilhørte Ås, den vestre tilhørte Hakedals verk. Settingen og slippingen av disse dammene var avhengig av hverandre, og ga tidvis opphav til konflikter.

Kilde: Wikipedia

vrangen-3

 

 

 

vrangen-4

 

Om oss

Nittedalsporten.no er utviklet og drives på fritiden av  Håkon Røvang.

Sidene er laget for å vise det komplette tilbud som finnes i Nittedal både innen næringsliv, frivillig arbeid, kultur, kirke,  friluftsliv, idrett, barnehager og skoler.

Det fokuseres spesielt sterkt på historisk stoff, friluftsliv og severdigheter i bygda.

Du er her: Hjem Vrangen på Romeriksåsen