Withbakken - hoppbakken i Nittedal

nittedal4037

Hoppbakken ble bygget 1931-32, men da med naturlig tilløp. Det ble arrangert et renn i 1936 hvor det deltok mange fra Romeriksklubbene. Rennet ble vunnet av Just Henriksen. Laila Schou Nilsen holdt oppvisning i slalåmkjøring i løypa som var stukket ved siden av bakken.

Flomlys i bakken ble montert allerede straks etter krigen. Withbakken var da den eneste bakken på sin størrelse i østlandsområdet som hadde flomlys.

Bakken ble ombygd med stillasje i 1971-72. Åpningsrennet var 22. januar 1972. Alle utgifter ved ombyggingen ble dekket av familien Selma og Hans With. Dette gjaldt også utgifter til byggingen av lysløype på Rotnes gårds område i en lengde av ca. 1 km.

Ildsjeler forsøkte vinteren 2003 / 2004 å få igang et hopplag for barn og unge. Men bakken viste seg å være i for dårlig forfatning til videre drift.

Om oss

Nittedalsporten.no er utviklet og drives på fritiden av  Håkon Røvang.

Sidene er laget for å vise det komplette tilbud som finnes i Nittedal både innen næringsliv, frivillig arbeid, kultur, kirke,  friluftsliv, idrett, barnehager og skoler.

Det fokuseres spesielt sterkt på historisk stoff, friluftsliv og severdigheter i bygda.

Du er her: Hjem With-bakken