21. mai 2024

Lille Vassøytjern på Sørli

På Sørlihaugen ved Nittedal Stasjon ligger et koselig tjern som kalles lille Vassøytjern. 

Da Sørlihaugen Vel fikk vite at tjernet var i ferd meg å gro igjen og at de små salamanderne som levde i dammen sto i fare for å dø ut, tok velforeningen aksjon. 

Den lille salamanderarten som bebor tjernet heter triturus vulgaris og er en amfibie som klassifiseres som sårbar. 

I likhet med andre amfibier lever salamandere både på land og i vann. Salamandere legger egg i et tjern eller en dam på forsommeren. De utvikler da flotte rødgule fargetegninger på undersiden. De voksne dyrene tar seg deretter opp på land og lever skjult på kjølige og skyggefulle steder i nærheten av yngledammen. Eggene klekkes til larver og disse lever i vannet til ut på sensommeren eller høsten. Da forvandles larvene til små salamandere og disse kryper opp på land. Om vinteren ligger salamanderne i dvale på et frostfritt sted på land, gjerne under bakken med et beskyttende snølag over. Både mens de er på land og i vann lever salamanderne av små  virvelløse dyr, særlig insekter, krepsdyr og mark

Salamanderne er en sårbar dyregruppe som har gått sterkt tilbake både i Norge og i mange andre europeiske land. 

Salamander i Lille Vassøytjern

Sørlihaugen Vel  kontaktet med kommunen allerede i 1995 for å få hjelp til å renske opp i tjernet og redde salamanderne. Kommunen og fylkeskommunen bevilget 50 000 kroner til å restaurere tjernet. Biolog Leif Åge Strand ble hyret inn og laget restaureringsforslag. 

Det ble vedtatt at tjernet skulle utvides for å gi salamanderne nødvendig plass. Man måtte vente på at tjernet ble bunnfrosset slik at utgravingene kunne foregå på en skånsom måte. Det var først  vinteren 2000/2001 det var så kaldt. Da hadde salamanderne krøpet opp av tjernet og gravingen kunne settes i gang. Tjernet ble utvidet med ca. 20 prosent, noe som gir salamanderne tilstrekkelig plass til å fortsatt trives i Lille Vassøytjern. Velforeningen har vært en sterk pådriver for å redde salamanderne. Engasjementet har vært stort og de har deltatt aktivt blant annet med rydding av tjernet som nå fremstår som en liten perle midt i boligområdet.

I tillegg til salamanderne er det også mye frosk, vi anbefaler alle å ta en tur på våren, da koker det bokstavelig i vannet!

Lille Vassøytjern finner du ved hjørnet av Sørliveien – Trollveien. Det er vel verdt å ta en titt, og kanskje mate endene som stortrives.