14. juni 2024

Sagbruket ved Fredrikstad

Like ved husmannsplassen Fredrikstad lå det tidligere et sagbruk. I tillegg til Sagstua som fremdeles står der, er det i tillegg mange synlige spor i området.

På slutten av 1800-tallet ble det reist en bordsag og kappsag som ble drevet av en tyskprodusert dampmaskin(!).

Saga brant ned i 1921, men ble kort etter bygd opp igjen, da større og mer moderne. Fredrikstad Sag var i drift helt frem til 1936, hvor det var slutt på lønnsomheten og saga ble flyttet. Trevirket ble fraktet med hest langs Greveveien til Movatn Stasjon.

Det er det nyeste sagbruket vi fremdeles ser spor av i området.

Du kan lese mye mer i boken og se bilde av det gamle sagbruket fra 1939 boken som er hovedkilde for denne artikkelen;
«Nordmarka og Maridalen» av Sverre Grimstad, finnes blant annet tilgjengelig for utlån på Nittedal Bibliotek.