14. juni 2024

Verksdammen i Hakadal

Like ved Hakadal Verk har man Verksdammen, som tidligere ble benyttet til å ta seg en dukkert om sommeren.

Den løper ut i en oppdemmet foss som har kraftig vannføring særlig om våreen og ved kraftig regn.

Av sikkerhetsmessige årsaker har man gjort dammen utilgjengelig for bading, men man kan stadig se ivrigere fiskere rund dammen.

Nedenfor fossen har Hakadal Verk eget kraftverk for strømproduksjon.