21. mai 2024

Arkitektene Paul og Paul Armin Due

Paul Due

Arkitekt Paul Due har tegnet Hakadal stasjonsbygning. Han tegnet også en rekke andre stasjoner for NSB, og tegnet i tillegg blant annet Besserud (tidl. Holmenkollen) stasjon på Holmenkollbanen.

Han ble født i Kristiansand i 1835, og var en av de store arkitektene i det nittende århundre. Han var utdannet i Hannover, og 22 år gammel dro han til USA hvor han tilbrakte ni år.

Der planla han blant annet Sørstatens fortifikasjoner ved Richmond for selveste General Lee. Da borgerkrigen tok slutt vendte han hjem og fikk store oppgaver etter bybrannen i Drammen.
Han var også en av stifterne av Den norske ingeniør- og arkitektforening.

I 1891 ble han så engasjert av Norges Statsbaner til å tegne en rekke stasjonsbygninger, blant annet Hamar jernbanestasjon som er regnet som en av hans hovedverk.

I Kristiania tegnet han blant annet Morgenbladets gård, Athenæum. Han ble etter hvert også en av byens større entreprenører. Ved Solli plass kjøpte han og oppførte det såkalte «engelske kvarter» i Drammensveien. Det ble regnet noe som av det vakreste innen arkitektur på byens vestkant, men er nå revet.

Som jernbanearkitekt satte han mange spor etter seg; Hakadal, og Kjelsås stasjon er alle bygget i karakteristisk laftet tømmer. Vi finner også de samme trekkene i de to stasjonene han tegnet på Holmenkollbanen. Alle disse bygningene ble reist i maskinlaftet tømmer og produsert av Strømmen Trævarefabrik, som blant annet var storprodusent av såkalte sveitservillaer i samme stil.
Arkitekt Paul Due døde i 1919.

Paul Armin Due

Arkitekt Paul Due hadde en sønn med nesten samme navn, Paul Armin Due. Han ble født i Christiania i 1870. Han utdannet seg til arkitekt på skole i Hannover, og arbeidet sammen med faren fra 1898. Han har tegnet flere av bygningene langs Bergensbanen, som for eksempel Haugastøl stasjon. Det er han som har tegnet Nittedal stasjonsbygning.

Denne bygningstypen ble opprinnelig tegnet for Flikkeid stasjon på Flekkefjordbanen, og kalles derfor Flikkeid-typen. Den er heller ikke oppført i laftet tømmer som Kjelsås, Hakadal m/ fl.

Den omkringliggende bebyggelse fikk ofte innflytelse av dette formspråket, slik at far og sønn direkte eller indirekte fikk innflytelse på annen byggevirksomhet. Han er også arkitekten bak Gjøvik stasjon. Tidligere har disse bygningene blitt tilskrevet hans far, men de ble tegnet av Paul Armin Due særlig fra 1900 og årene fremover. Paul Armin Due døde i 1926.

Far og sønn hadde i mange år et nært samarbeide, og har i mange kilder blitt blandet sammen.

Kilder: Diverse jernbanesider på internett, Store Norske Leksikon og lektyre på Nittedal Bibliotek. Med spesiell takk til Øyvind Reisegg i Kunnskapsforlaget og jernbanehistoriker Nils Carl Aspenberg for gode og utfyllende opplysninger!