14. juni 2024

Bølereika

Ved riksvei 22 like overfor der man kjører inn til Lahaugmoen kan vi se et stort eiketre. Det står på nordsiden ved Bøler Gård, like ved riksveien. Treet ble tidligere antatt å være nærmere 900 år gammelt, men nyere undersøkelser angir den til å være rund 300 år gammel. Treet er ca. 20 meter høyt og har en omkrets på 6,2 meter i en høyde på to meter. Det er et stort hulrom i rota og noe råte oppover, og treet ble har blitt beskåret av spesialister for at treet skal overleve. 

I 1871 ble eika solgt til konsul L. Meyer for 25 spesiedaler. Han eide det store jord- og skogbruksgodset Losby på Lørenskog. Betingelsene var at ingen hadde rett til å hogge treet. Bølereika var ikke det eneste treet han har kjøpt, så konsulen måtte være en stor elsker av spesielle trær.

I 1983 ble eika gitt av I/S Losby Bruk til Nittedal kommune som nå er eier.

Grunnen eika står på, er ikke utskilt fra gården Bøler. Eika er fredet etter naturvernloven.