22. juli 2024

Gravhauger ved Hakadal Kirke

Rett nord for Hakadal Kirke finnes tre gravhauger. Stedet er markert med skilt, og stier er barket for at det skal være lett fremkommelig, og det er satt ut benker.

Det er historielaget som har satt stedet i så fin stand.

Haugene er fra jernalderen, dvs. i tiden mellom år 500 før Kristi fødsel – år 1000 etter Kristi fødsel.

Alle tre hauger er store og svakt avrundet, og er de eneste kjente i Hakadal.

Ønsker du å vite mer? Ta turen til Hakadal Kirke, og kryss Glittreveien. Her kan du lese mer om gravhaugene.

Gravhauger i søndre

Det finnes også 8 gravhauger i søndre Nittedal, de ligger nord for Nittedal kirke over et jorde langs Molstadveien.