21. mai 2024

Nittedal Bygdetun

Nittedal Bygdetun ligger ved det flotte 1880-bygget ved Hagen skole.

Adresse: Fuglåsen 2, 1488 Hakadal.

På bygdetunet finnes i dag Nittedal Bygdesamling som består av lokalhistoriske gjenstander; alt fra møbler til verktøy og håndverk- og husholdningsredskaper. Det er også skiutstilling med blant annet ski brukt av Stafett-Martin (Odd Martinsen) og de nittedalsproduserte Blå-skia. Du vil også kunne lese om og få se gjenstander fra Nitedals Krudtværk, Hakadals Verk og mopeder fra Flani Fabrikker i Nittedal.

Bygdetunet er et samarbeid mellom Historielaget, Fortidsminneforeningen, Nittedal Teater, Hakadal KFUK/KFUM- speiderne og Nittedal kommune.  Det jobbes med å utvikle stedet videre til et godt tilbud for bygdas befolkning og tilreisende, et sted med aktiviteter, arrangementer, teater, utstillinger og informasjon om historien til Nittedal.

bygdesamlingen

Hans Evensen

Den største delsamlingen står Hans Evensen for. Lokalhistoriker Per Rud har skre­vet et hefte om ham, men her kan kort nevnes:
Hans Evensen ble født 27.10.1898 på Fåberg, kom til Nittedal i 1923 – og her ble han gift. Først deltok han i etableringen av telefon i bygda, men gikk snart over til arbeid på krut­tverket. En eksplosjon i Lier, hvor han ble en del skadet, medførte at han sluttet på denne farlige arbeidsplassen.

Hans Evensen kom med i lokalpolitikken i 1932, men da han ble valgt inn for tredje gang, fristilte han seg, og ble senere ekskludert av Arbeiderpartiet. Han kom med i Oxford-bev­egelsen (“Moralsk opprustning”), var i mange år bibliotekar, til glede for oss etterkom­mere: Han ble meget lokalhistorisk interes­sert, og begynte å samle på gamle gjenstander – fra bygda, områdene rundt omkring, og fra hjemtraktene. Dette medførte at han senere ble æresmedlem både i Nittedal og Romerike Historielag. Den største æresbevisning fikk han i 1974, ett år før sin død (08.02.1975):
Kongens fortjenestemedalje i gull.

Utover Hans Evensens samlinger er det en flott skisamling, som er skaffet til veie av Ivar Halvorsen og Odd Martinsen. Flanimopeder produsert i Nittedal, samt gjenstander fra
Nitedals Krudtværk kan man også se der.

Etter flyttingen av samlingen i 2008 er det kommet en rekke nye rom og utstillinger i det flotte skolebygget fra 1880.

Historielaget har ved Marit Aabel laget en flott utstilling om jernrutvinning og historien om Hakedals Verk. En ekte ovn fra Hakedals Verk er en del av denne ustillingen sammen med en rekke andre gjenstander derfra og flotte illus­trasjoner. En av de siste nyheter i bygdesam­lingen er også en rekke gamle musikkinstru­menter samt en stor fotoutstilling med daglig liv og arbeidsliv i Nittedal fra 1900-1960.

Besøk oss gjerne på  Facebook. Søk opp Nittedal Bygdetun

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.