14. juni 2024

Nittedal Rådhus

Nittedal Rådhus er lokalisert midt i bygde på Mosletta langs Riksvei 4. Her finner man de aller fleste kommunale kontorer, i tillegg til kommunestyresalen.

Bygningen sammen med den nye Rådstua utgjør et samlokalisert offentlig tjenestetilbud rundt «Servicetorget» for alle 20.000 nittedøler.

Første byggetrinn av Nittedals Rådhus ble bygget på 70-tallet. Siste byggetrinn skjedde på slutten av 80-tallet.

Nittedal Elektrisitetsverk holdt tidligere til i en del av bygget, nå benyttes denne delen som dagsenter.

Det var ved siste byggetrinn at det gamle herredshuset, som for øvrig var vurdert som verneverdig, måtte vike plass.

Adresse:
Rådhusveien 1, 1482 Nittedal

Hjemmeside: https://www.nittedal.kommune.no/