14. juni 2024

Nittedal barne- og ungdomskor

Nittedal barne- og ungdomskor
Nittedal barne- og ungdomskor

Nittedal barne- og ungdomskor består av sangere fra 1. klasse i barneskolen til 3. klasse i videregående. Koret har et bredt repertoar med alt fra barnesanger og folkemusikk til popmusikk. Repertoar bestemmes i samarbeid med koristene.  I tillegg til våre faste konserter er vi med på ulike samarbeidsprosjekter, korweekender og hytteturer. Vi leier inn koreograf og ulike instruktører som gir inspirasjon til musikk og bevegelse.

Når vi øver deles koret inn i tre grupper: Aspiranter (1. til 3. klasse), Barnekor ( 4. til 7. klasse) og Ungdomskor ( 8. klasse til 3. klasse VGS). Dette er for at øvelsene skal fungere best mulig, og for at alle skal få både hjelp og utfordringer.

Vi tar imot sangere hele året. Kom gjerne på noen øvelser og prøv det ut. Har du spørsmål kontakt oss (en aktiv link til kontaktfanen på hjemmesiden der mail og telefonnr. står)

Koret er tilsluttet organisasjonen Ung i Kor.  Vi deltar ofte i arrangementer i regi av Ung i Kor: korweekend, aspirantkortreff og Sommersanguka.  Her får sangerne treffe nye sangervenner fra andre kor i området.  Ung i Kor bidrar også med dyktige instruktører på arrangementene sine.

Korets dirigent er Anne-Britt Henriksen

Kom og syng med oss! Vi ønsker oss nye medlemmer.

Nettside: https://www.nittedalbarnekor.no/