14. juni 2024

Krigsminnesmerket over falne i Nittedal

Minnesmerke
Minnesmerke

Ved Nittedal Ungdomsskole står et minnesmerke over de som falt i krigen her i Nittedal, med inskripsjonen «falt for fedrelandet». De falne blir hedret under en høytidelig seremoni på 17. mai arrangementet på Rotnes.

Minnesmerket har navnene på alle de 14 Nittedølene som falt under krigen.