21. mai 2024

Hakadal Sledehundklubb

Hakadal Sledehundklubb har pr. i dag ca. 170 medlemmer. Mange av klubbens medlemmer bor i Hakadal, Nittedal og Hadeland. Resten av medlemsmassen kommer fra store deler av Romerike, Hurdal, Oslo og Mjøsregionen.

I tillegg har klubben etter hvert fått medlemmer spredt ut over hele Østlandsområdet. Mange av medlemmene er aktive konkurransekjørere, noen er på verdensmesternivå – og mange trives best med turkjøring. De har plass til flere medlemmer i begge kategorier!

Hjemmeside: https://hakadalsledehundklubb.no/